Buluşların Doğal Olarak Geldiği Yer

RUMIpHIX®

RUMIpHIX®, rumeni tamponlayıcı ve neutralize edici maddelerden oluşan bir rumen stabilizatörüdür. RUMIpHIX®’in rumeni tamponlaması sodyum bikarbonata göre daha uzundur. RUMIpHIX®’in içeriğinde bulunan maddelerin suda çözünülebilirlikleri ve aside bağlanması farklılık göstermekte ve bundan dolayı rumen pH’sını özellikle 5,5 ve 6,0 arasında uzun süre tamponlayabilmektedir.

RUMIpHIX® 'İN AVANTAJLARI:

RUMIpHIX® KULLANIMI:

Ruminant hayvanlarda rumeni tamponlayıcı olarak kullanılır.