Buluşların Doğal Olarak Geldiği Yer

ExcelMOS®

EXCELMOS®, Saccharomyces cerevisiae'nın belirli suşusunun spesifik sıcaklık ve pH derecesinde muamelesi sonucu elde edilen hücre duvarından ayrıştırılmış tamamıyla doğal mannanoligosakkarit ve beta-glukan kaynağıdır.

EXCELMOS®'un üç farklı çalışma mekanizması vardır:

  1. Patojenlerin kolonizasyonunu engeller

    EXCELMOS® patojenik bakterilerin lektinlerini bloke ederek bu bakterilerin sindirim kanalındaki spesifik yüzey karbohidratlarına bağlanmasını önler. Lektinleri bloke edilmiş patojenik bakteriler sindirim kanalından atılarak patojenik bakterilerden arındırılmış bir sindirim kanalının oluşmasını sağlar.

  2. Bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlar

    Hayvanlar hergün çevresel stres faktörlerine maruz kaldığından bağışıklık sistemleri zayıflamakta ve dolayısıyla bu hayvanların enfeksiyonal ve diğer hastalıklara karşı daha hassas olmalarına neden olmaktadır. Beta-glukanın hayvanlarda spesifik olmayan bir şekilde bağışıklık sistemini uyardığı bilinmektedir. Beta-glukan içeren yemlerle beslenen hayvanların serum immunoglobulin düzeyi yükselmekte ve bundan dolayı enfeksiyonal ve diğer hastalıklara karşı daha dirençli olmaktadırlar.

  3. Bağırsakların daha fonksiyonel çalışmasını sağlar

    EXCELMOS® bağırsak kanalındaki kılsı çıkıntıların (villis) uzunluğunu, benzerliğini ve bütünlüğünü sağlayarak bağırsakların daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

EXCELMOS®'UN AVANTAJLARI:

EXCELMOS® KULLANIMI:

EXCELMOS®, tüm hayvan grupları için premikslerde veya tam yemde kullanılabilir. EXCELMOS® ayrıca buzağı mamalarındada kullanılabilir.