Buluşların Doğal Olarak Geldiği Yer

ForageZyme™

FORAGEZYME™, ruminantlarda fiber sindirim hızını ve düzeyini artırmak için özel olarak tasarlanmış bir enzim katkı maddesidir. FORAGEZYME™'da mevcut olan enzimler bitkilerin hücre duvarında bulunan hemiselülozu ve selülozu hedef almakta ve bu bitki fiber fraksiyonlarını parçalamakta, ve dolayısyla rumende fiberi parçalayan bakterilerin bitki bünyesinde bulunan diğer unsurlara kolayca ulaşmasını sağlamaktadır.

FORAGEZYME™'IN AVANTAJLARI:

FORAGEZYME™ KULLANIMI:

FORAGEZYME™ süt, besi, koyun ve keçi yemlerinde kullanılabilir.