Buluşların Doğal Olarak Geldiği Yer

BeneSacc®

BENESACC, Saccharomyces cerevisiae'nın (NCYC R618) spesifik bir suşunu içeren tamamıyla doğal bir canlı maya kaynağıdır. GLOBAL NUTRITECH® tarafından National Collection of Yeast Cultures'da kayıtlı olan bu suşunun seçilmesinin nedeni hayvanların sağlığını ve performansını pozitif yönde etkilemesidir.

BENESACC®'in kullanım dozu düşük, çalışma sistemi bilinmekte ve her parti üründe suşunun saflığı DNA testi ile garanti edilmektedir.

BENESACC®'İN AVANTAJLARI:

BENESACC® KULLANIMI:

BENESACC® süt, besi, koyun, keçi, buzağı ve kanatlı yemlerinde kullanılabilir.