Buluşların Doğal Olarak Geldiği Yer

DuraShell®

DURASHELL®, yumurta kabuk kalitesini artırmak için specifik olarak formula edilmiş ve üretilmiş amino asit şelatlı izminerallerin kombinasyonundan oluşmaktadır. DURASHELL®'de bulunan izmineraller şelatlı formda olduğundan nötral yüklüdür ve sindirim kanalında izmineral ve amino asit ayrışmaz ve dolayısıyla diğer minerallerle interaksiyona girmediği için sindirim kanalından emilimi sülfat veya oksid formundaki izminerallere göre daha fazladır.

DURASHELL®'İN AVANTAJLARI:

DURASHELL® KULLANIMI:

DURASHELL®, yumurtacı ve damızlık tavukların rasyonlarına 1 kg/ton şeklinde kullanılır.